IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău

2020 - 1

Condiții de eficientizare a procesului de formare a culturii economice la preadolescenți

Oloieru Anastasia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 122-126.
Disponibil online 23 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Comportamentul economic și psihologia banilor

Oloieru Anastasia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 111-113.
Disponibil online 18 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comportamentul economic – elementcheie al culturii economice familiale

Oloieru Anastasia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Perspective metodologice de formare a culturii economice la elevi

Oloieru Anastasia
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 262-267.
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadiile formării culturii economice la copii în cadrul educației familiale

Oloieru Anastasia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalitatea economică: istoric, actualitate și perspective

Oloieru Anastasia
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 209-214.
Disponibil online 28 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familia - factor de formare a culturii și valorilor economice

Oloieru Anastasia
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. . 271-278.
Disponibil online 24 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7