IBN
    

    
  


    
Închide
Procop Svetlana
Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

2018 - 1

Cu privire la identitatea romilor (aspectul problemei)

Procop Svetlana
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 127-127.
Disponibil online 11 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Heinrich von Wlislocki in the memories of his contemporaries

Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 „Destinul” basmelor țigănești ale lui Nikolai Kun

Procop Svetlana
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 78-79.
Disponibil online 28 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этнические особенности, отраженные в цыганских волшебных сказках

Procop Svetlana
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 83-83.
Disponibil online 5 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansamblul de țigani din Moldova: istoria creării și primele spec- tacole (în baza materialelor din presa locală și a documentelor de arhivă)
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contribuţia inestimabilă a lui Leonid Cerepovschi în procesul de valorificare a patrimoniului etnocultural imaterial al romilor din Republica Moldova
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Феномен русскоязычной литературы в контексте мирового литературного процесса (К постановке проблемы)

Procop Svetlana
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. "Notograf Prim" SRL. 157-162.
Disponibil online 7 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Promotoarea școlii etnografice naționale dr. hab. Zinovia Şofransky la 70 de ani
Procop Svetlana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 20 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Цыганский и еврейский колорит в произведениях В. Даля
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Popovici (1924–2010) – 90 de ani de la naștere
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 19 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Симбиоз лирических и гражданских мотивов в творчестве Олеси Рудягиной
Procop Svetlana
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Константину Шишкану –80 лет
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 7 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Izvoare ale înţelepciunii populare
Procop Svetlana, Zaicovschi Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cavaler al ştiinţei moldave
Procop Svetlana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

«Пасхальный смех» Юрия Харламова
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 25 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Симфония жизни творческого человека. К 55-летию творческой деятельности К. Шишкана
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цыганская литература Молдовы как характеристика Культурнойи этнической идентичности
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

К вопросу о перспективе применения понятия «Этнолитература» в контексте современных междисциплинарных исследований
Procop Svetlana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18