IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.

2020 - 1

Social Media Use to Enable Better Research Visibility

Cojocaru Irina, Cojocaru Igor
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020. Viena, Austria. Facultas Verlags- und Buchhandels. 443-452.
Disponibil online 1 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate

Cojocaru Irina, Cojocaru Igor, Holban Ion
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare

Cojocaru Irina
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 37-42.
Disponibil online 16 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bibliomeric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from the Republic of Moldova

Cojocaru Irina, Cojocaru Igor
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. Facultas Verlags- und Buchhandels. 151-162.
Disponibil online 11 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Un set optimal de indicatori pentru evaluarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării și a cercetătorilor științifici

Cojocaru Irina, Botnaru Viorica, Holban Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 249-256.
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

În căutarea unui „brici Ockham” care să reducă numărul de indicatori necesari evaluării activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de pregătire a cadrelor ştiinţifice

Cojocaru Irina, Botnaru Viorica, Holban Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 222-228.
Disponibil online 20 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A New Revolution: Data Revolution (The first steps of Moldova)

Cojocaru Igor, Coșuleanu Ion, Ştefaniţa Anastasia, Cojocaru Irina, Todor Costel
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. Facultas Verlags- und Buchhandels AG. 43-54.
Disponibil online 29 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

ICT professional skills and ICT career – Republic of Moldova case study
Ştefaniţa Anastasia, Cernăuţeanu Victor, Cojocaru Irina, Salicov Aurelia
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rețeaua Look@IT – un potential mecanism de formare și dezvoltare a E-competenţelor elevilor și tinerilor
Coșuleanu Ion, Ştefaniţa Anastasia, Cojocaru Irina, Salicov Aurelia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013
Cojocaru Igor, Cojocaru Irina
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud

Cujba Rodica, Cojocaru Igor, Cojocaru Irina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Peritextul electronic al e-publicaţiei ştiinţifice: clic pe link
Ungureanu Elena, Cojocaru Irina
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea Sistemului Integrat de Management în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Cojocaru Irina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Industria computerizată a dicţionarelor: scurtă privire
Cojocaru Igor, Cojocaru Irina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14