IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile

2020 - 1

Current Research and New Perspectives in Antifungal Drug Development

Oltu Iulian, Cepoi Liliana, Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Codreanu Svetlana
Advances in experimental medicine and biology
Nr. 1282 / 2020 / ISSN 0065-2598
Disponibil online 12 September, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Prestarea serviciilor de prevenire a infecției cu HIV în rândul persoanelor din grupa cu risc înalt de infectare

Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV în Republica Moldova

Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Recenzie asupra monografiei “Fungii patogeni și rezistența la antimicotice”.Autor: Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar сercetător. Oltu Iulian

Oltu Iulian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Specificul procesului decizional in cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile

Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 465-467.
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Experienţa internaţionala in domeniul parteneriatului public privat in sanatate
Oltu Iulian
Curierul Medical
Nr. 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 25 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antifungal activity of extracts from Arthrospira platensis against some pathogens, causing invasive mycoses
Oltu Iulian, Rudic Valeriu
Curierul Medical
Nr. 6(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 3 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experienţa internaţională în domeniul parteneriatului public-privat în sănătate

Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 461-463.
Disponibil online 4 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile epidemiologice ale pilomicozelor in Republica Moldova
Beţiu Mircea, Muşet Gheorghe, Oltu Iulian, Calistru Viorel, Fiodorova Nina, Savin Angela, Rubanovici Dumitru, Emeţ Iulia, Grib Elena
Curierul Medical
Nr. 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Caracteristicile fundamentării deciziilor manageriale în instituţiile publice

Oltu Iulian
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 344-346.
Disponibil online 9 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10