IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

2020 - 2

Proiectul științific instituțional Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică): actualizare, sistematizare, digitalizare (2015–2019)

Balaban Larisa, Bunea Diana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migrația muzicală europeană a lăutarilor basarabeni la sfârșitul secolului XX și „muzica lăutărească nouă” în contemporaneitate

Bunea Diana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 47-48.
Disponibil online 11 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Alcătuirea scenariului după un obicei popular: intre tradiția populară și didactică academică
Bunea Diana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Trecut şi prezent în muzica formaţiei The Other Europeans
Bunea Diana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul muzical ca disciplină didactică in SUA și Republica Moldova: ecouri ale unei călătorii
Bunea Diana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(23) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Folclorul în contextul tendinţelor actuale ale vieţii muzicale din Republica Moldova
Bunea Diana
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 19 May, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Culegerea melodii populare moldoveneşti de carol miculi ca model de tratare a folclorului la începuturile componisticii moldoveneşti
Bunea Diana, Gîrbu Ecaterina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească
Bunea Diana
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Note de curs la ritualuri populare. Colindatul cu steaua: geneză si funcţionalitate
Bunea Diana
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(10-11) / 2010 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note metodice: transpunerea scenică a unui obicei popular
Bunea Diana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Note de curs la disciplina obiceiuri populare româneşti:obiceiul drăgaica–sânzienele
Bunea Diana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11