IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

2021 - 3

Identification and dissemination of good practices in the safeguarding and valorization of the national cultural heritage by local public authorities

Comendant Tatiana, Comendant Vasile
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 72-74.
Disponibil online 4 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identitate culturală: delimitări conceptuale

Comendant Tatiana, Mitriuc Ana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autoritățile publice locale

Comendant Vasile, Comendant Tatiana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Gândirea socială și gândirea științifică în procesul educațional universitar: aspecte de corelație

Comendant Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 65-66.
Disponibil online 16 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destin cultural: Gleb Ceaicovschi-Mereșanu la 100 de ani

Comendant Tatiana
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Garomont Studio". 40-41.
Disponibil online 10 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tematica naţională – atribut firesc in arta gravurii

Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 20 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Culturologie versus studiul artelor: aspecte de cunoaștere științifică

Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Culturologie vs studiul artelor: aspecte de cunoaştere ştiinţifică

Comendant Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. . 66-66.
Disponibil online 24 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Abordari existentiale ale culturii nationale

Comendant Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. Performantica. 12-17.
Disponibil online 9 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chestionarea studenților: constatări, sugestii, recomandări

Crăciun Claudia, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современный педагог в оценках студентов художественного ВУЗА

Iudina Ecaterina, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследование пространства и времени как предмета искусства живописи (на примере работ современных молдавских художников Валерия и Иона Жабински)

Iudina Ecaterina, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cultura în contextul reformator al globalizării şi parcursului de integrare europeană

Comendant Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. Performantica. 88-94.
Disponibil online 1 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relațiile interetnice in contextul sociocultural din Republica Moldova

Comendant Tatiana, Caraman Iurie
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Paradigma societăţii moderne: echilibrul între capacitatea intelectuală (IQ) și inteligenţa emoţională (EQ)
Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Vladimir Axionov — personalitate de vază a culturii naţionale
Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория „Дом” в антропологическом пространстве культуры
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(26) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea cadrului didactic – condiţie fundamentală in procesul instructiv-educativ universitar
Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consumul cultural din Republica Moldova. Studiu sociologic
Caraman Iurie, Comendant Tatiana
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности эпатажа как эстетического явления в искусстве
Iudina Ecaterina, Comendant Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29