IBN
    

    
  


    
Închide
Nastas Andrei
Afiliat la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

2017 - 1

Evoluția legislației penale a Republicii Moldova privind incriminarea declarațiilor cu rea-voință, producătoare de consecințe juridice
Nastas Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Tipologia şi delimitarea declaraţiilor producătoare de consecinţe juridice ocrotite prin legea penală
Nastas Andrei, Bădărău Elena
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală pentru declarații cu rea-voință potrivit legislației unor state aparținând sistemului de drept continental
Nastas Andrei
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3