IBN
    

    
  


    
Închide
Bulat Dumitru Efim
Afiliat la Institutul de Zoologie al AŞM

2019 - 1

Starea ihtiofaunei principalelor ecosisteme acvatice din Republica Moldova și măsurile de ameliorare

Bulat Dumitru
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 27 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric

Bulat Dumitru, Toderaş Ion, Fulga Nina, Bulat Denis, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Dadu Ana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Diversitatea speciilor și biotipurilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) din bazinele acvatice ale Republicii Moldova

Marta Anatol, Toderaş Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Purcic Veaceslav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă
Bulat Dumitru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recomandări in realizarea programului naţional privind bioinvaziile piscole din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Usatîi Agafia, Şaptefraţi Nicolae, Croitoru Ion, Rusu Vadim
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 446-450.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eutrofizarea ecosistemelor acvatice din Republica Moldova şi recomandările de management durabil

Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav, Dumbrăveanu Dorin
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 451-456.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Морфо-функциональная характеристика гонад самок Syngnathus abaster risso нижнего Днестра

Fulga Nina, Toderaş Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 472-473.
Disponibil online 18 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica invaziilor biologice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova în lumina teoriei pulsaţionale
Bulat Dumitru
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Репродуктивная способность самок Gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 среднего Днестра
Fulga Nina, Toderaş Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railean Nadejda
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazia ghidrinului – gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 în fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova) şi factorii determinanţi
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Fulga Nina
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romania - Republic of Moldova joint study concerning the fish fauna in Stânca-Costeşti reservoir
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Davideanu Ana, Davideanu Grigore
AACL Bioflux
Nr. 9(3) / 2016 / ISSN 1844-8143 / ISSNe 1844-9166
Disponibil online 9 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularities of Prut river ichtyofauna in 2016 study year

Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Croitoru Ion, Vatavu Dmitri
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. Institutul de Zoologie. 190-191.
Disponibil online 14 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularities of Dniester river ichtyofauna during 2016

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Cebotari Andrei, Dumbrăveanu Dorin
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. Institutul de Zoologie. 192-193.
Disponibil online 14 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparative particularities between the ichtyofauna of Dniester and Prut rivers (territorial limits of Republic of Moldova)

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Fulga Nina, Crepis Oleg, Dadu Ana
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. Institutul de Zoologie. 194-195.
Disponibil online 14 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zonarea ecologică piscicolă a fluviului Nistru  (limitele Republicii Moldova) în condiţii ecologice actuale

Bulat Dumitru, Bulat Denis
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 127-131.
Disponibil online 4 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ihtiofauna fluviului Nistru şi râului Prut în anul 2016
Bulat Dumitru, Bulat Denis
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae, Ene Antoaneta, Davideanu Grigore
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile repartiției ihtiocenotice spațiale a fl. Nistru (limitele Republicii Mol­dova) în condiţiile fragmentărilor de hidrobi­otop

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57