IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul

2020 - 1

Trends and goals of the competitivity of the agricultural sector of the Republic of Moldova

Popa Andrei
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Eficiența investițiilor în Republica Moldova – actualitate și opțiuni de perspectivă

Popa Andrei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 112-122.
Disponibil online 26 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Changing the relationship between student – teacher and the real sector of activity

Popa Andrei, Todos Irina, Roşca-Sadurschi Liudmila, Vulpe Olesea , Gîrneţ Slavic, Noni Ludmila
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. Tipogr. “Sinectica-Com” SRL. 66-70.
Disponibil online 31 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile antreprenoriale și modalități de minimizare a lor

Popa Andrei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. Centrografic. 209-217.
Disponibil online 25 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme și modalități de asistență financiară a întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agricol
Popa Andrei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 3 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Promovarea E-learning-ului, premisă a asigurării calității procesului de învățământ

Bîrlea Svetlana, Popa Andrei
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. Tipogr. "Centrografic". 41-48.
Disponibil online 9 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele universitare în procesul de reformare a sistemului educațional și de cercetare științifică

Popa Andrei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 7-9.
Disponibil online 14 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Построение концептуальной модели по преодолению экономического кризисав аграрном секторе АТО Гагаузия и ее экономическое обоснование

Curaxina Svetlana, Popa Andrei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 446-452.
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale managementului schimbării organizaționale

Autor Nou, Popa Andrei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. Tipografia Centrografic. 453-464.
Disponibil online 21 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Crearea mecanismului de gestionare a crizelor din cadrul sectorului agricol al Găgăuziei. Abordare conceptuală
Popa Andrei, Curaxina Svetlana
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeana şi posibilitaţile de finanţare a micului business
Popa Andrei, Cojocaru Lilian
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul embargourilor comerciale asupra ritmurilor dezvoltarii economiei republicii Moldova
Popa Andrei, Cojocaru Lilian
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tendinţele dezvoltării economiei raionului cahul în condiţiile concurenţei regionale
Popa Andrei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dezvoltarea prin clustere ca strategie inovaţională a economiei contemporane
Popa Andrei, Sadurschi Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodele moderne de organizare a managementului costurilor

Popa Andrei, Zarişneac Natalia
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2012. Cahul. Tipografia "Centrografic" SRL. 132-146.
Disponibil online 24 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Inovaţia ca factor al dezvoltării reţelelor antreprenoriale: cazul întreprinderilor mici şi mijlocii

Popa Andrei
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II. 2011. Cahul. Tipografia "Centrografic" SRL. 77-83.
Disponibil online 24 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind strategia de dezvoltare a turismului în raionul Cahul
Popa Andrei, Noni Ludmila, Crestenco Natalia, Mihailuc Olesea, Dandiş Nicolae
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Evaluarea potenţialului agricol prin prisma eficienţei economice
Popa Andrei
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza teoretică privind competiţia şi competivitatea în sistemul relaţiilor de piaţă contemporane
Popa Andrei, Croitoru Aliona
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика антикризисного менеджмента в аграрном секторе АТО Гагауз Ери
Popa Andrei, Curaxina Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26