IBN
    

    
  


    
Închide
Ignat Rodica Ivan
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2018 - 3

Îngrijirile paliative în Republica Moldova – realitate şi perspectivă

Buta Galina, Bradu Andrei, Pogoneţ Vadim, Carafizi Natalia, Ignat Rodica, Curocichin Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspectele clinico-epidemiologice ale tuberculozei la copii în primul an de viaţă

Ţopa Alexandra, Iavorschi Elvira, Chiosa Diana, Ignat Rodica, Iavorschi Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 15 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferenţa în sănătatea fizică la tineri în funcţie de mediul de reşedinţă: studiu cross-secţional

Lupu Lilia, Ignat Rodica, Leviţchi Alexei, Curocichin Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Caracteristica factorilor convenţionali de risc cardiovascular la populaţia tânără din Republica Moldova: studiu transversal
Ignat Rodica, Gavriliuc Svetlana, Lupu Lilia, Chiosa Diana, Buza Anastasia, Butovscaia Cristina, Leviţchi Alexei, Curocichin Ghenadie
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Factorii antropometrici de risc cardiovascular la tinerii din Republica Moldova

Ignat Rodica, Gavriliuc Svetlana, Leviţchi Alexei, Lupu Lilia, Chiosa Diana, Istrati Valeriu, Curocichin Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Răspandirea maladiilor netransmisibile in populația de studenți-medici

Lupu Lilia, Bivol Angela, Ignat Rodica, Gavriliuc Alexandru, Curocichin Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Frecvenţa înaltă a depresiei și anxietăţii la debutul studiilor universitare ale studenţilor medici: studiu transversal
Lupu Lilia, Creţu Constantin, Ignat Rodica, Filimon Angela, Gavriliuc Alexandru, Curocichin Ghenadie
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Factorii comportamentali şi constituţionali de risc cardiovascular la studenţii medici
Grigoriţă Angela, Popovici Maria, Lupu Lilia, Ignat Rodica, Cucoş Nicolae, Curocichin Ghenadie, Filimon Angela
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evaluarea comparativă a spectrului morbidităţii la studenţii admişi la anul I în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
Lupu Larisa, Gavriliuc Angela, Creţu Constantin, Filimon Angela, Ignat Rodica, Munteanu Mariana, Oznea Lucia, Bodoi S., Curocichin Ghenadie
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea comparativă a stării de sănătate a studenţilor admişi la USMF „Nicolae Testemiţanu” în anii 2002-2004 ŞI 2010
Gavriliuc Alexandru, Filimon Angela, Ignat Rodica, Munteanu Maria-Cristina, Curocichin Ghenadie, Lupu Lilia, Creţu Constantin, Cebotari Ala
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10