IBN
    

    
  


    
Închide
Tănase Dorin
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2019 - 1

Diagnosticul şi tratamentul contemporan în chistul renal solitar. Experienţa clinicii

Galescu Andrei, Banov Pavel, Rotari Vladislav, Ivanov Mihaela, Tănase Dorin, Ceban Emil
Arta Medica
Nr. 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Modificările tensiunii arteriale în urma tratamentului deschis al chistului renal simplu
Tănase Dorin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările constantelor biologice după tratamentul deschis al chistului renal simplu
Tănase Dorin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chistul renal solitar – aspecte etiopatogenetice şi diagnostice (revizuirea literaturii)
Tănase Dorin
Arta Medica
Nr. 1(44) / 2011 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 24 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul recidivelor în tratamentul deschis al chistului renal simplu
Tănase Dorin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Rolul doplerografiei în evaluarea pacienţilor cu litiaza ureterală
Galescu Andrei, Ceban Emil, Dumbrăveanu Ion, Banov Pavel, Tănase Dorin, Botnari Vasile
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul laparoscopic al chistului renal solitar. Prima experienţă
Tănase Dorin, Ceban Emil, Hotineanu Adrian, Galescu Andrei, Ghicavîi Vitalie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7