IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 12 Vizitatori unici: 12
Lozan Oleg Simion
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2017 - 1

Istoricul dezvoltării transplantului de ţesuturi şi celule: articol de sinteză

Ţîmbalari Tatiana, Lozan Oleg, Nacu Viorel
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(14) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Jubileu. Profesorul universitar Constantin Eţco. Perseverenţa și devotamentul definesc succesul

Lozan Oleg
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In memoriam. Eugen Popuşoi - remarcabil manager şi reformator al sistemului de sănătate

Lozan Oleg, Eţco Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de respectare a drepturilor pacienţilor în asistenţa stomatologică
Stepco Elena, Lozan Oleg, Lupan Ion
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova
Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba, Lozan Oleg, Jovmir Vasile, Voloşciuc Leonid, Ivanov Victoria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia continuă în medicină și farmacie în viziunea beneficiarilor și a prestatorilor

Lozan Oleg, Bendelic Eugeniu, Dolinschi Ana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa dezvoltării capacităţilor în domeniul managementului sănătăţii publice în Republica Moldova
Lozan Oleg
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Capacităţile de impact ale industriei alimentare privind eliminarea deficienţei de iod
Obreja Gavril, Lozan Oleg
Curierul Medical
Nr. 2(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 8 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency assessment of the information system on surveillance of communicable diseases and public health events
Gheorghiţa Stela, Badan Vlad, Lozan Oleg, Chicu Valeriu
Curierul Medical
Nr. 1(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 August, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinion of pharmacy graduates regarding final experiential training in context of curricula modification at Faculty of Pharmacy
Bezverhni Zinaida, Lozan Oleg, Ciobanu Nicolae
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 6 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Возможности применения телемедицинских технологий в Республике Молдова
Lozan Oleg, Eţco Constantin
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(40) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi în utilizarea fişelor electronice medicale în asistenţa medicală primară
Nemerenco Ala, Lozan Oleg
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienţei şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală primară prin implementarea sistemului informaţional
Popov Irina, Lozan Oleg
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Fezabilitatea serviciului resurse umane din institutiile medico-sanitare la etapa de tranziţie a sistemului sănătăţii
Lozan Oleg, Jelamschi Nicolae
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificarea serviciului resurse umane în cadrul USMF “Nicolae Testemiţanu”
Lozan Oleg, Romancenco Andrei
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele contradicţii etico-legale în managementul sistemului de sănătate publică din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului
Gramma Rodica, Lozan Oleg
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comitetelor de bioetică în realizarea unui management eficient al instituţiilor medicale
Gramma Rodica, Lozan Oleg
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(34) / 2010 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Probleme conceptuale de dezvoltare a telemedicinii în Republica Moldova
Lozan Oleg
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual issues in development of telemedicine in the Republic of Moldova
Ababii Ion, Lozan Oleg, Brinister I, Gaindric Constantin
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(49) / 2009 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 2 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19