IBN
    

    
  


    
Închide
Bezu Ghenadie Grigore
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2019 - 2

Reabilitarea pacienților cu ciroză hepatică

Istrati Valeriu, Andreev Vasilie, Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reabilitarea pacienților cu enteropatie glutenică

Istrati Valeriu, Andreev Vasilie, Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reabilitarea pacienților cu hepatită cronică.

Istrati Valeriu, Andreev Vasilie, Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2-3(59-60) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Infarctul miocardic acut în sepsis

Bezu Ghenadie, Ţîbîrnă Ion, Pretula Ruslan
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 9 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при язвенном колите

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при артериальной гипертензии

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при сердечной недостаточности.
Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при ишемической болезни сердца – стенокардии, инфаркта миокарда

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспертная оценка определения степени ограничения возможностей и трудоспособности при болезни Крона

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Экспертная оценка определения ограничения возможностей и трудоспособности при болезнях органов дыхания (Бронхиальная астма, хроническое легочное сердце)
Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспертная оценка определения ограничения возможностей и трудоспособности при болезнях органов дыхания (Пневмонии, обструктивный хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь)
Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспертная оценка определения ограничения возможностей и трудоспособности при острой ревматической лихорадке и хронической ревматической болезни сердца с пороком и без порока сердца

Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Экспертная оценка определения ограничения возможностей и трудоспособности при болезнях почек (острый и хронический гломерулонефрит, хроническая почечная недостаточность)
Ţîbîrnă Ion, Andreev Vasilie, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Particularităţi clinico-evolutive ale ulcerului gastric şi duodenal la vârstnici
Bezu Ghenadie, Ţîbîrnă Ion, Gîrleanu Irina, Gîrbu Liliana, Arteni Ion
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte clinico-paraclinice ale sindromului hepatorenal în ciroza hepatică avansată

Arteni Ion, Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(50) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Particularităţi clinico-evolutive ale infarctului miocardic acut la pacienţii cu diabet zaharat
Bezu Ghenadie, Ţîbîrnă Ion, Chiforişina Vera, Scripnic Angela, Gîrbu Liliana, Russu Adela, Selivanov Angela
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Tromboembolismul pulmonar: actualităţi în diagnosticul clinico-paraclinic
Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi clinico-biologice în reacţii alergice medicamentoase
Bezu Ghenadie, Ţîbîrnă Ion, Slivciuc Andrei, Russu Adela, Selivanov Angela, Vozneac Lilia
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Corelaţii dintre procesele de peroxidare lipidică, sistemul antioxidant şi infecţia helicobacter pylori la pacienţii cu diferite variante de evoluţie ale ulcerului duodenal
Bezu Ghenadie, Arteni Ion, Ţîbîrnă Ion
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul infecţiei helicobacter pylori în recurenţele ulcerelor duodenale
Arteni Ion, Ţîbîrnă Ion, Bezu Ghenadie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21