IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

2018 - 4

Spectroscopic ellipsometry study of Cu2ZnSnS4 bulk poly-crystals

Levcenco Sergiu, Hajdeu-Chicarosh Elena, Garcia-Llamas E., Caballero Raquel, Serna R, Bodnar Ivan, Victorov Ivan, Guc Maxim, Merino Jose Manuel, Perez-Rodriguez Alejandro, Aruşanov Ernest, Leon Maximo
Applied Physics Letters
Nr. 16(112) / 2018 / ISSN 0003-6951
Disponibil online 6 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

High-field hopping magnetotransport in kesterites

Lähderanta Erkki, Lisunov Constantin, Shakhov Mihail, Guc Maxim, Hajdeu-Chicarosh Elena, Levcenco Sergiu, Zakharchuk Ivan A., Aruşanov Ernest
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Nr. 459 / 2018 / ISSN 0304-8853
Disponibil online 12 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variable-Range Hopping Conduction in the Kesterite and Wurtzstannite Cu2ZnGeS4 Single Crystals

Hajdeu-Chicarosh Elena
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 3(54) / 2018 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 10 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

High-field magnetotransport in Cu2ZnGeS4 single crystals

Hajdeu-Chicarosh Elena, Lähderanta Erkki, Guc Maxim, Lisunov Constantin, Shakhov Mihail, Zakharchuk Ivan A., Levcenco Sergiu, Aruşanov Ernest
Solar Energy
Nr. 172 / 2018 / ISSN 0038-092X
Disponibil online 6 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Mecanizmul conductibilității prin salt de tip mott în monocristalele de Cu2ZnGeS4 cu structura de tip tetragonală și ortorombică

Hajdeu-Chicarosh Elena
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 62-68.
Disponibil online 19 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variable-Range Hopping Magnetotransport in Cu2ZnGeS4 Single Crystals

Hajdeu-Chicarosh Elena
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. Inst. de Fizică Aplicată. 41-41.
Disponibil online 16 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanisms of charge transfer and electronic properties of Cu2ZnGeS4 from investigations of the high-field magnetotransport

Guc Maxim, Lähderanta Erkki, Hajdeu-Chicarosh Elena, Levcenco Sergiu, Shakhov Mihail, Zakharchuk Ivan A., Aruşanov Ernest, Lisunov Constantin
Scientific Reports
Nr. 7 / 2017 / ISSN 2045-2322
Disponibil online 1 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanisms of conductivity and energy spectrum of near-edge holes in Cu2ZnSnS4powder samples

Hajdeu-Chicarosh Elena, Guc Maxim, Neldner Kai, Gurieva Galina, Schor Susan, Aruşanov Ernest, Lisunov Constantin
Journal of Alloys and Compounds
Nr. 703 / 2017 / ISSN 0925-8388
Disponibil online 17 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Mecanismul de conductibilitate prin salt în probele-pulbere de Cu2ZnSnS4

Hajdeu-Chicarosh Elena
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 38-41.
Disponibil online 30 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hopping conductivity of Cu2ZnGe1-xSnxSe4 solid solutions in magnetic field

Hajdeu-Chicarosh Elena, Lähderanta Erkki, Lisunov Constantin, Shakhov Mihail
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. Institutul de Fizică Aplicată. 101-101.
Disponibil online 19 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variable-range hopping conduction of Cu2ZnSnS4 powder samples

Hajdeu-Chicarosh Elena, Guc Maxim, Neldner Kai, Gurieva Galina, Schorr Susan, Aruşanov Ernest, Lisunov Constantin
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. Institutul de Fizică Aplicată. 270-270.
Disponibil online 2 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hopping conductivity in Cu2ZnGe1-xSnxSe4 solid solutions

Hajdeu-Chicarosh Elena
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. Centrografic. 409-412.
Disponibil online 30 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Proprietățile de transport ale compușilor cuaternari Cu2ZnGeS(Se)4

Hajdeu-Chicarosh Elena
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 36-36.
Disponibil online 14 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Electrical properties of Cu2ZnGeS4 single crystals

Hajdeu-Chicarosh Elena
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7. 2014. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Fizică Aplicată. 107-107.
Disponibil online 27 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14