IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul de Energetica al AŞM

2017 - 1

Impactul economic şi de securitate a interconectării sistemelor electroenergetice ai Republicii Moldova şi cel Vest European
Comendant Ion
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(34) / 2017 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 26 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Oportunităţile de promovare a centralelor electrice de termoficare în Republica Moldova

Comendant Ion
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 43-49.
Disponibil online 28 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Studiu de caz ”Impactul promovării surselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic în Republica Moldova”
Comendant Ion
Mediul Ambiant
Nr. 1(67) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 July, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Impactul promovării suselor eoliene asupra dezvoltării sistemului energetic naţional

Comendant Ion
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 391-398.
Disponibil online 11 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Identificarea soluţiilor de acoperire a cererii de energie din sursele regenerabile
Comendant Ion
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Gradul de reducere a gazelor cu efect de seră in scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică ale RM
Comendant Ion, Robu Sergiu
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(12) / 2010 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System
Comendant Ion
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Dezvoltarea surselor de energie electrică în Republica Moldova inclusiv cu posibila participare a centralei nucleare
Comendant Ion, Sula Andrei, Robu Sergiu, Dupleva (Prepeliţa) Iulia
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Conceptul investiţional spre realizarea scenariilor de dezvoltare a surselor de energie electrică

Comendant Ion, Sula Andrei, Robu Sergiu, Dupleva (Prepeliţa) Iulia
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 389-397.
Disponibil online 1 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul economic al emisiilor centralelor electrice locale

Robu Sergiu, Comendant Ion
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I. 2005. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 592-603.
Disponibil online 1 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10