IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul de Energetica al AŞM

2017 - 1

Particularităţi de alegere a parametrilor de acţionare a protecţiei direcţionale homopolare a LEA cu compensare longitudinală şi transformator cu decalaj de fază

Chiorsac Mihail, Turcuman Lilia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. . 438-443.
Disponibil online 11 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Расчет электрических величин для релейной защиты многофазных линий электропередач

Chiorsac Mihail, Turcuman Lilia, Turturica Natalia
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 226-231.
Disponibil online 30 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Principiul de elaborare a protecţiei prin relee a liniilor electrice aeriene cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate
Chiorsac Mihail, Turcuman Lilia, Turturica Natalia
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(29) / 2015 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 7 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul de elaborare a protectiei prin relee a LEA cu autocompensare la scurtcircuite nesimetrice dintre fazele apropiate

Chiorsac Mihail, Turcuman Lilia, Turturica Natalia
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. Editura ALMA. 195-198.
Disponibil online 6 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4