IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2022 - 1

Politici ale emancipării și limitele acestora

Popa Angela
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. Tehnica-UTM. 179-182.
Disponibil online 29 November, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Conceptualizarea libertății: critică, rezistență, artă a existenței

Popa Angela
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 50-51.
Disponibil online 22 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpretarea conceptelor libertate și emancipare în cadrul filosofiei foucaultiene

Popa Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3