IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 1

Totalitarianism and the dictatorship of idea in Animal farm by George Orwell

Bosîi Cristina
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul de Literatură Universală și Comparată, USM. 240-243.
Disponibil online 15 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Călătoriile utopice în literatura engleză

Bosîi Cristina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. USM. 20-24.
Disponibil online 31 August, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Evoluţia istorică a tipologiilor utopice în literatura engleză

Bosîi Cristina
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. Tipografia Print-Caro. 32-35.
Disponibil online 6 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3