IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2021 - 1

Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education

Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală

Blândul Valentin Cosmin, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 5-12.
Disponibil online 14 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic

Crudu Valentin, Ţurcanu Carolina
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală: opțiuni metodologice și profiluri de formare

Ţurcanu Carolina
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 142-145.
Disponibil online 2 December, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 360-365.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 391-396.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior

Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul situaţional în formarea personalităţii: interacţiune și cooperare

Ţurcanu Carolina
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2018. 117-120.
Disponibil online 26 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
Ţurcanu Carolina, Toma Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior

Paiu Mihai, Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare

Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare

Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valențele comunicării didactice în realizarea procesului de predare-învățare în cadrul învățământului superior

Ţurcanu Carolina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 130-134.
Disponibil online 13 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29