IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2016 - 1

Etica socială ca formă a persuasiunii sublimate

Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016. Chişinău. Tipogr. “Bons Offices”. 328-337.
Disponibil online 17 March, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Filosofia mentalului: concepte și orientări

Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 137-137.
Disponibil online 18 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Functia terapeutica a filosofiei

Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf". 232-234.
Disponibil online 29 September, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dimensiunea practică a filosofiei contemporane – consilierea filosofică şi filosofia cu copii

Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 28-30.
Disponibil online 8 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii discursive ale filosofiei clinice

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. CEP al Universității de Stat din Moldova. 45-47.
Disponibil online 4 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte antropologice ale violenţei simbolice în perioada de tranziţie

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
R, SU. 2013. Chişinău, 2013. CEP USM, 2013. 21-22.
Disponibil online 5 May, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6