IBN
    

    
  


    
Închide
Ciobu Victor
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2018 - 1

Compararea modelelor de individualizare a sistemelor hipermedia adaptive în baza sistemului informațional de management în educație

Eni Natalia, Paladi Florentin, Ciobu Victor
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 249-252.
Disponibil online 10 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Advanced computational method for studying molecular vibrations and spectra for symmetrical systems with many degrees of freedom, and its application to fullerene

Boguş Igor, Ciobu Victor, Paladi Florentin
European Physical Journal B
Nr. 10(90) / 2017 / ISSN 1434-6028
Disponibil online 6 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information Technologies in Managerial Data Analyzing, Processing and Synthesizing

Eni Natalia, Ciobu Victor, Paladi Florentin
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. Editura ULIM. 49-60.
Disponibil online 14 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptive Application for Complex Systems Modeling
Căpăţână Gheorghe, Ciobu Victor, Paladi Florentin
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 487-490.
Disponibil online 6 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Modelarea spectrului de oscilație în sisteme  simetrice cu multe grade de libertate

Ciobu Victor, Boguş Igor, Paladi Florentin
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 242-244.
Disponibil online 8 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea formelor pentru introducerea documentelor  în sistemul informatic „e-Admiterea” la USM

Eni Natalia, Ciobu Victor, Paladi Florentin
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 245-249.
Disponibil online 8 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea interacţiunii electron-fononice de rezonanţă pentru ionii de pământ rar în cristale laser
Ciobu Victor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modeling molecular vibrations and spectra of fullerene C60

Ciobu Victor, Boguş Igor, Paladi Florentin
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. Institutul de Fizică Aplicată. 61-61.
Disponibil online 18 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Sistem informatic adaptive „determinarea stărilor proprii ale moleculelor de fullerene”
Ciobu Victor, Paladi Florentin, Căpăţână Gheorghe
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul de obţinere a deplasărilor simetrizate în sistemele simetrice complexe prin reducerea la problema vectorilor proprii
Boguş Igor, Ciobu Victor, Paladi Florentin
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea sistemului informaţional naţional adaptiv pentru automatizarea proceselor de testare tehnică a vehiculelor
Ciobu Victor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicaţii adaptive pentru cercetarea sistemelor fizice şi managementul resurselor

Ciobu Victor
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 122-124.
Disponibil online 7 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12