IBN
    

    
  


    
Închide
Macovei Tatiana
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2019 - 3

Protection of the employee’s private life at the workplace

Macovei Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 363-367.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiunile afirmative aplicabile în sfera muncii

Macovei Tatiana
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 316-319.
Disponibil online 28 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căile de asigurare a disciplinei muncii în cadrul unității

Macovei Tatiana
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 312-315.
Disponibil online 5 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Norme speciale privind protecţia dreptului la muncă al persoanelor cu dizabilităţi

Macovei Tatiana
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 136-140.
Disponibil online 5 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Asigurarea exercitării dreptului la muncă al femeilor prin intermediul acțiunilor affirmative

Macovei Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 286-290.
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Trimiterea în deplasare în interes de serviciu
Macovei Tatiana
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salariatul – subiect al dreptului muncii
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparat privind concediul parental în legislația Republicii Moldova și în cea Europeană
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(193) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi natura juridică a litigiilor de muncă
Macovei Tatiana
Legea şi Viaţa
Nr. 4(292) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de soluţionare a litigiilor individuale de muncă de către instanţa de judecată

Macovei Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 271-274.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul conceptual general al interzicerii discriminării după criteriul de sex în domeniul raporturilor juridice de muncă ale femeilor
Macovei Tatiana
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecții litigiilor de muncă
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(186) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi clasificarea conflictelor colective de muncă
Macovei Tatiana
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 27 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Disciplina muncii – condiție obiectivă a procesului de muncă
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea accidentelor de muncă
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții de fond și de formă privind încheierea contractului individual de muncă
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(182) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 10

Condiții privind vârsta salariatului
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(168) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea muncii versus munca forțată
Macovei Tatiana
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(160) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 45