IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2018 - 1

Politicile agricole şi destinul ţăranului din Republica Moldova

Certan Ion, Certan Simion
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 80-94.
Disponibil online 11 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Euroregiunile și cooperarea transfrontalieră: așteptări și realizări

Certan Simion, Certan Ion
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. Performantica. 93-102.
Disponibil online 14 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Accepțiuni și semnificații privind motivația in cercetarea științifică

Certan Simion, Certan Ion
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI. 270-279.
Disponibil online 6 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte privind formarea potenţialului intelectual
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 4 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Consideraţii cu privire la educarea antreprenorilor inovatori
Certan Simion, Certan Ion
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia economiei naţionale după declararea independenţei Republicii Moldova
Certan Simion, Certan Ion
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Consideraţii cu privire la dezvoltarea mediului rural din Republica Moldova

Certan Simion
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. . 17-28.
Disponibil online 30 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Consideraţii generale cu privire la managementul integrării agriculturii româneşti în Uniunea Europeană
Certan Simion, Păunescu Alberto-Nicolae
Economica
Nr. 4(56) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8