IBN
    

    
  


    
Închide
Sârcu-Scobioală Diana
Afiliat la Universitatea de Stat din Moldova

2016 - 1

Aplicarea principiului subsidiarității  de Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Sârcu-Scobioală Diana, Antohi Leonid
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol. 2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM, 2016. 136-139.
Disponibil online 18 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei naţionale şi internaţionale
Sârcu-Scobioală Diana, Morărescu Adrian
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Rolul actului jurisdicţional internaţional
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(25) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clauza Rebus sic stantibus şi aplicarea ei de către jurisdicţiile internaţionale
Sârcu-Scobioală Diana, Splavnic Stanislav
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(58) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţia actului jurisdicţional internaţional de identificare a lacunelor dreptului internaţional public
Sârcu-Scobioală Diana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(53) / 2012 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul jurisprudenţei curţii europene a drepturilor omului în speţele de whistle – Blowing
Sârcu-Scobioală Diana, Nica Alexandra
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de date cu caracter personal şi categoriile de date personale protejate în cadrul Consiliului Europei
Sârcu-Scobioală Diana, Rusu Valentina
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Elaborarea actului jurisdicţional internaţional
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul jurisdicţional internaţional: Particularităţi, funcţie şi validitate
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Rolul consiliului europei în promovarea şi protecţia drepturilor omului în spaţiul pan-european
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de soluţionare a diferendelor maritime
Sârcu-Scobioală Diana
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Jurisdicţia Internaţională Penală Ad-Hoc (Tribunalele Internaţionale Militare de la Nürnberg şi Tokyo)
Sârcu-Scobioală Diana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14