IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat din Comrat

2021 - 2

На пути развития творческой активности студентов

Parmacli Dumitru, Curaxina Svetlana, Todorici Ludmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 140-144.
Disponibil online 23 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labour market analyses as a main part of the master's program modernization process

Carabet Maria, Levițcaia Alla, Todorici Ludmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 168-172.
Disponibil online 25 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 11

Операционная прибыль - важнейший показатель деятельности субъектов хозяйствования

Todorici Ludmila, Parmacli Dumitru
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 303-308.
Disponibil online 4 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definition and classification of accounts receivable and accounts payable. Method of analysis of business activity of the enterprise (Definirea şi clasificarea creanţelor şi datoriilor. Metoda de analiză a activității afacerii întreprinderii)

Cazarenco Aliona, Todorici Ludmila
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 44-49.
Disponibil online 31 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Применение трехосевых графиков в анализе

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 198-203.
Disponibil online 13 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы влияния инфекции COVID-19 на состояние мировой экономики

Catan Petru, Todorici Ludmila
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 279-284.
Disponibil online 13 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modernization process of the master’s program in finance

Leviţcaia Alla, Todorici Ludmila, Carabet Maria
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 239-244.
Disponibil online 14 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление финансовыми результатами в современных условиях хозяйствования

Sircheli Vladimir, Todorici Ludmila
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 363-366.
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы безработицы и занятости населения

Francoglo Elena, Todorici Ludmila
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 145-148.
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инновационные процессы, как основа развития сельскохозяйственной отрасли

Col Nadejda, Todorici Ludmila
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 193-196.
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управление дебиторской задолженностью, как элемент эффективной кредитной политики фирмы

Caraseni Stefanida, Todorici Ludmila
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 347-351.
Disponibil online 12 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Возможности эффективной налогового-бюджетной политики в Республике Молдова

Carabet Maria, Todorici Ludmila
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 157-159.
Disponibil online 4 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 13

Примеры градации показателей эффективности реализованной продукции

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 243-246.
Disponibil online 23 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 277-280.
Disponibil online 23 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana, Ianioglo Alina
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 299-303.
Disponibil online 23 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ценовой и натуральный операционный леверидж: особенности применения в сельском хозяйстве

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 244-251.
Disponibil online 25 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Производств продукции сельского хозяйства в динамике: особенности расчета и анализа

Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana, Todorici Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 235-240.
Disponibil online 25 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных предприятиях

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 57