IBN
    

    
  


    
Închide
Popa Viorica Constantin
Afiliat la Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi

2017 - 2

Atelierele de creație: de la lectura imaginii la lectura scrierii

Popa Viorica
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. Tipografia din Bălţi. 178-184.
Disponibil online 12 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minciuna – parte integrantă a felului nostru de a fi?

Popa Viorica
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 222-227.
Disponibil online 28 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Mihaela Secrieru. Bibliografie signaletică de didactică a limbii şi literaturii române (1757- 2010),3 vol.
Popa Viorica
Philologia
Nr. 1-2(266) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 20 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice prin elemente de dialectologie
Popa Viorica
Glotodidactica
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 7 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Termenii de rudenie: rezultatul unui experiment asociativ
Sainenco Ala, Popa Viorica
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5