IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi

2019 - 3

Frica în construcțiile idiomatice românești și englezești

Răciula Liudmila
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 37-41.
Disponibil online 30 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrating Web 2.0 Tools in the Teaching Process to Develop Entrepreneurial Skills

Răciula Liudmila
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 229-233.
Disponibil online 31 July, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Concept of Fear in the Romanian and English Phraseology

Răciula Liudmila
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipografia Indigou Color. 104-113.
Disponibil online 6 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Web 2.0 tools in a language class: benefits and challenges

Răciula Liudmila
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 275-279.
Disponibil online 8 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre motivarea lingvoculturală a frazeologismelor

Răciula Liudmila
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. Tipografia Indigo Color. 214-218.
Disponibil online 21 April, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metafora conceptuală în construcțiile idiomatice românești

Răciula Liudmila
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 47-51.
Disponibil online 20 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Training future translators to meet the market requirements

Răciula Liudmila
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 128-130.
Disponibil online 8 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Translating specific cultural items

Răciula Liudmila
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 246-247.
Disponibil online 26 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8