IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2021 - 1

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor

Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Motivarea elevilor pentru obținerea progresului școlar și a performanței școlare

Gheorghiţă Margareta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Eficientizarea stilurilor manageriale ale profesorului – condiție a dezvoltării performaţelor elevilor

Gheorghiţă Margareta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. Tipogr. UPS "Ion Creangă". 273-287.
Disponibil online 2 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3