IBN
    

    
  


    
Închide
Boiangiu Carmen
Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2018 - 1

Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Racu Igor, Boiangiu Carmen
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cercetarea experimentală a dezvoltării intereselor ocupaţionale la vârsta adolescentă

Racu Igor, Boiangiu Carmen
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 19-27.
Disponibil online 27 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea intereselor ocupaționale în condiții experimentale la vârsta adolescentă
Boiangiu Carmen
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu experimental al intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă

Racu Igor, Boiangiu Carmen
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”. 128-143.
Disponibil online 31 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4