IBN
    

    
  


    
Închide
Davidescu Elena
Afiliat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău

2018 - 4

Intervenţia în reţea ca deziderat în activitatea profesioniştilor din domeniul protecţiei copiilor împotriva violenţei

Davidescu Elena
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 174-182.
Disponibil online 25 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea competentei de relationare ın formarea pedagogilor sociali

Davidescu Elena
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 243-248.
Disponibil online 8 July, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesitatea formării tinerilor voluntari în contextul pedagogiei sociale

Davidescu Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnici de formare a deprinderilor de studiu individual prin învăţare personalizată

Davidescu Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Strategia trainingului privind dezvoltarea competenţei de relaţionare în procesul de formare a pedagogilor sociali

Davidescu Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abilităţi de relaţionare ale pedagogului social necesare pentru asigurarea eficientă a serviciilor educaţionale

Davidescu Elena
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 101-109.
Disponibil online 21 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificații ale competenței de relaționare în context pedagogic și social
Davidescu Elena
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dimensiuni ale relationarii pedagogului social cu beneficiarii

Davidescu Elena
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 64-69.
Disponibil online 27 February, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Formarea competentelor profesionale ale pedagogilor sociali

Davidescu Elena
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău. 291-299.
Disponibil online 1 March, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Evoluţia pedagogiei sociale ca ştiinţă
Davidescu Elena
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedagogul social şi asistentul social: domenii de intervenţie
Patraşcu Dumitru, Davidescu Elena
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11