IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2019 - 2

Analiza comparativă a riscurilor și performanțelor bancare între Republica Moldova și țările uniunii europene pentru anii 2014 – 2018

Ciobu Stela , Tofan Nicoleta , Naclada Maria
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 324-330.
Disponibil online 5 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul inovațiilor tehnologice în evoluția piețelor financiare

Biloocaia Svetlana , Tofan Nicoleta , Naclada Maria
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 331-337.
Disponibil online 5 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2