IBN
  



  













    
  


    
Închide

Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2018 - 1

Innovative tools to promote open electronic archives

Gudima Ana, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018. Chisinau, Republica Moldova. Biblioteca Ştiinţifică Medicală USMF „N. Testemiţanu”. 181-187.
Disponibil online 21 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Particularităţile consumului informaţional al doctoranzilor în procesul de cercetare ştiinţifică

Ghinculov Silvia, Cheradi Natalia, Railean Elena, Nicuță Ina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 82-87.
Disponibil online 7 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2