IBN
    

    
  


    
Închide
Cobzari Ludmila Vasile
Afiliat la Academia de Studii Economice din Moldova

2019 - 1

Credit market in the Republic of Moldova: realities and unsolved issues

Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 111-121.
Disponibil online 11 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Riscul financiar al întreprinderii

Sărbu Valeria, Mardari Dana, Cobzari Ludmila
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 125-126.
Disponibil online 18 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectorul de asigurări din Republica Moldova. Consolidarea pieţii şi tendinţe de digitalizare

Țurcanu Eugenia, Gobjilă Virginia, Cobzari Ludmila
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 121-122.
Disponibil online 18 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Asigurarea performanţei dintre sectoare prin eficientizarea politicii macroprudenţiale şi stabilităţii financiare a Băncii Centrale

Cobzari Ludmila, Ştefîrţă Natalia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 22-26.
Disponibil online 18 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul spălării banilor. Practici naționale și internaționale

Racu Valeria, Iarovoi Stanislav, Cobzari Ludmila
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 159-160.
Disponibil online 20 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reformele din sectorul financiar din Republica Moldova – de la virtual la real

Mărgineanu Aureliu, Cobzari Ludmila
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. Performantica. 331-335.
Disponibil online 14 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul controlling-ului asupra activității entităților economice din Republica Moldova

Mihailă Svetlana, Ganea Victoria, Cobzari Ludmila
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. Performantica. 367-375.
Disponibil online 15 April, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comparative Analysis OF Asset Securitization and Traditional Ways of Attraction of Borrowed Funds

Cobzari Ludmila, Vostricov Denis
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 67-71.
Disponibil online 2 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea deficitului de resurse financiare în cadrul întreprinderilor autohtone
Cobzari Ludmila, Gherjavca Svetlana
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială

Cobzari Ludmila, Ulian Galina, Miron Oxana, Cebotari(Moroi) Tatiana
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 64-67.
Disponibil online 2 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Sistemul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii”
Cobzari Ludmila
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Recenzie la manualul “International finance”
Cobzari Ludmila
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Development of small and medium enterprise sector in the Republic of Moldova
Cobzari Ludmila, Erhan Lica
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele planificării şi controlului performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii ca instrumente de strategie financiară
Cobzari Ludmila, Paladi Valentina, Prodan Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de constrângere a direcției inovatoare în sistemul bancar
Cobzari Ludmila, Verdeş Diana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Sectorul bancar în cadrul sistemului de asigurare a stabilităţii financiare
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului bancar în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa descentralizării în economia naţională
Cobzari Ludmila
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Elementele modelului investiţional generalizat al unei ţări
Cobzari Ludmila, Slonovschi Dumitru
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Imbunatatirea eficienţei gestionării fluxurilor financiare în domeniul asigurării medicale obligatorii
Miron Oxana, Cobzari Ludmila
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24