IBN
    

    
  


    
Închide
Ciutac Irina
Afiliat la Academia de Administrare Publică

2019 - 1

Asigurarea vizibilităţii evenimentelor de dezvoltare profesională – element important în promovarea imaginii Academiei de Administrare Publică

Ciutac Irina
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 593-597.
Disponibil online 30 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Tendinţe actuale ale procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici

Ciutac Irina
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. „Garamont” S.R.L.. 430-432.
Disponibil online 10 March, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Colaborarea cu organizaţiile internaţionale – un instrument de eficientizare a procesului de dezvoltare profesională a personalului din administraţia publică

Ciutac Irina
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 453-456.
Disponibil online 4 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Vizita de studiu – formă preferabilă de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.

Ciutac Irina
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 489-491.
Disponibil online 19 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4