IBN
    

    
  


    
Închide
Rusu Rodica Ion
Afiliat la Academia de Administrare Publică

2019 - 2

Provocări în menţinerea relaţiilor între diasporă şi ţara de origine

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 247-251.
Disponibil online 29 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte generale privind profilul migrațional al migranților din Republica Moldova în Statele Unite ale Americii

Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Exodul de creiere: tendințe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Agachi Inga
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politici de reîntoarcere a cetățenilor: experiențe internaționale și realități naționale

Rusu Rodica, Malai Anastasia
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind implicarea diasporei în țara de origine

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 197-200.
Disponibil online 20 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nicolae Țâu la șaptezeci de primăveri

Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aspecte generale ale migrației din Republica Moldova in Statele Unite ale Americii

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 158-163.
Disponibil online 3 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul estic ca factor de consolidare a statelor-membre

Rusu Rodica, Talmaci Anatolii
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 230-235.
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre guvern și diaspora
Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diaspora în cadrul binomului migrație -  dezvoltare: aspecte internaționale și naționale

Rusu Rodica
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Особенности демократизации и становления государственной состоятельности Республики Молдова

Rusu Rodica, Talmaci Anatolii
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 202-205.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul naţional instituţional şi legislativ privind diaspora

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 133-136.
Disponibil online 2 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea resurselor soft power în relația dintre Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
Rusu Rodica, Josan Elena
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Diaspora political engagement
Rusu Rodica
Moldoscopie
Nr. 2(69) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Perspectivele de participare a Republicii Moldova la misiunea de menţinere a păcii sub egida NATO în Kosovo
Rusu Rodica, Grosu Iurie
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul Estic: mijloc de promovare a valorilor europene în Republica Moldova

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. S.C. „Elan Poligraf” S.R.L.. 93-96.
Disponibil online 30 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Republica Moldova în contextul tendinţelor migraţioniste contemporane

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 92-95.
Disponibil online 14 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziţia statelor-membre ale Uniunii Europene privind integrarea europeană a Republicii Moldova.

Coşcodan Mariana, Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 144-147.
Disponibil online 15 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Rolul societăţii civile în promovarea valorilor politice europene

Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 65-67.
Disponibil online 30 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diasporei în cadrul relaţiilor internaţionale
Rusu Rodica, Todorova Lilia
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25