IBN
    

    
  


    
Închide
Balan Oleg Ion
Afiliat la Academia de Administrare Publică

2019 - 1

Cuvânt înainte. Academia – promotor al ideilor științifice în domeniul administrării publice

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 3-4.
Disponibil online 28 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Academia de Administrare Publică în sprijinul reformei administrative

Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvânt-înainte. Cercetarea științifică constituie un domeniu de bază al activității Academiei de Administrare Publică

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 3-4.
Disponibil online 20 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Academia de Administrare Publică participă prin cercetare la edificarea societăţii bazate pe cunoaştere. Cuvant inainte

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 3-4.
Disponibil online 3 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia este un centru național veritabil de promovare a politicii de stat în domeniul administrației publice
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Cuvânt înainte

Balan Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.. 3-4.
Disponibil online 31 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Review of the Monograph „ International judicial act” Authors: Diana Sârcu-Scobioală, Ph.D. (Law), university docent. Publishing house: „Elan Poligraf”, Chisinau, 2013.
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzia Lucrării „Actul jurisdicţional internaţional” Autor: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, doctor în drept, conferenţiar universitar. Editura: „Elan Poligraf”, Chişinău, 2013
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия Монографии «Международный судебный акт» Автор: Диана Сырку-Скобиоалэ Издательство: «Elan Poligraf», Кишинёв, 2013
Balan Oleg
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(32) / 2014 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 18 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Interzicerea armei nucleare – o sarcină primordială a lumii contemporane
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Natura juridică a actului jurisdicţional internaţional
Balan Oleg, Sârcu-Scobioală Diana
Administrarea Publică
Nr. 4(72) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Particularităţile răaspunderii pentru încălcarea dreptului umanitar
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de angajare a Republicii Moldova în lupta contra criminalităţii economice
Balan Oleg, Mânzală Traian
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Discernamînt şi eficienţa în Administrarea Publică
Balan Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(58) / 2008 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Extrădarea. Formă de asistenţă juridică Internaţională în materie penală
Balan Oleg, Griţco Elena
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guvernarea regională și mondială fn cadrul comunitaţii internaţionale
Balan Oleg, Ciorobea Aurelian-Mihai
Administrarea Publică
Nr. 4(56) / 2007 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16