IBN
Închide
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani

Lista publicaţiilor: Bogatencov Petru Petru (3), Descărcări - 1, Vizualizări - 297

Ştiinţe fizico-matematice, 2008 - 3

New Trends in Security Teams for Research and Educational Networks in Moldova. Overview of automated tools for a CERT

Golubev Alexandru, Bogatencov Petru
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementation of PKI IDP Management Systems for Access to Resources of European R&E E-Infrastructures

Bogatencov Petru, Pocotilenco Valentin
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сортировка и распределение инцидентов безопасности на основе анализа BigData

Mațenco Ecaterina, Bogatencov Petru, Golubev Alexandru
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3