IBN
Închide
Scîntei Liliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 1

Abordarea strategiilor dramatice pentru optimizarea competenței de receptare orală
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiință și educație: noi abordări și perspective
Ediția 25 vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 8 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Autoevaluarea și autoreglarea procesului de ascultare la școlarul mic
Scîntei Liliana
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 12 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de ascultare prin activități ludice și resurse educaționale digitale
Scîntei Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de receptare orală la școlarul mic prin intermediul tehnicilor de ascultare activă
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oral message reception at the early school age. Ways of approaching the literary text
Armaşu-Canţîr Ludmila , Scîntei Liliana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
ACROSS
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5