IBN
Închide
Botgros Ion Vasile
Cuvinte-cheie (106): constructivist (5), cognitivist (3), competenţa de cunoaştere ştiinţifică (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Proiectarea constructivistă – siguranță în eficientizarea procesului educațional la fizică
Botgros Ion1, Gordienco Angela2, Şargarovschi Sergiu3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău,
3 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Condiţii ale eficienţei şi calităţii procesului educaţional
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general
Nastas Svetlana, Achiri Ion, Botgros Ion, Pisău Aurelia, Hîncu Ionela, Sîrbu Mihaela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea ştiinţifică versus dezvoltarea intelectuală a elevului
Botgros Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul la fizică – o metodologie eficientă de formare la elevi a deprinderilor practice
Botgros Ion1, Şargarovschi Sergiu2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimentul la fizica- limbaj universal de interogare a naturii
Botgros Ion1, Şargarovschi Sergiu2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale
Pogolşa Lilia, Achiri Ion, Nastas Svetlana, Botgros Ion, Crudu Valentin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia competenţei de cunoaştere ştiinţifică în cadrul procesului educaţional al disciplinelor şcolare: fizică, biologie, chimie
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe contemporane de integrare a conţinuturilor ştiinţifice la disciplinele naturii
Botgros Ion1, Cosiuc Vasile2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane privind integrarea conținuturilor curriculare la științele naturii
Botgros Ion, Cosiuc Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Eficienţa procesului educaţional: o comuniune cognitivă şi constructivă a profesorului cu elevii
Botgros Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea constructivistă – siguranţă în eficientizarea procesului educaţional la fizică
Botgros Ion1, Gordienco Angela2, ŞargorovschI Sergiu3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău,
3 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tic în cadrul orelor de fizică – mijloc de eficientizare a procesului educaţional
Botgros Ion1, Autor Nou2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Eficiență în activitățile de predareînvățare: siguranță în calitatea produselor
Botgros Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematizarea - metodologie eficienta de realizare a procesului educaţional
Botgros Ion, Gordienco Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesor constructiv şi creativ – elev productiv
Botgros Ion
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Abordări generale ale optimizării curricula şcolare din perspectiva societăţii bazate pe cunoaştere
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul didactic – un cercetător ştiinţific al activităţii educaţionale personale
Botgros Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea curriculumului integralizat, Ştiinţe, clasele a X-XII-a, profilul umanist
Botgros Ion, Franţuzan Ludmila
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind evaluarea formării cognitive a elevului
Botgros Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40