IBN
Închide
Balmuş Nicolae
Cuvinte-cheie (18): manual digital interactiv (3), soft educaţional (2), randomized problems (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Calitati metrologice de evaluare la disciplina istorie
Balmuş Nicolae, Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea parametrilor figurilor geometrice plane. (Activitate computerizată de fizică și matematică)
Balmuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(67-68) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flux: manual digital interactiv de studiere a limbii franceze
Balmuş Nicolae, Bulat Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suport digital interactiv pentru predarea-învățarea cursului universitar „algoritmi numerci și structuri de date”
Burlacu Natalia, Balmuş Nicolae, Bostan Marina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Dezvoltarea competențelor de creare a manualelor digitale interactive ın cadrul programului de masterat ”Tehnologii de creare a softurilor educaționale”
Balmuş Nicolae, Bostan Marina, Russu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Manualul digital interactiv de informatica –repere metodologice de realizare si implementare in procesul de instruire
Balmuş Nicolae, Burlacu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Softuri educationale pentru manualele digitale interactive de fizica
Andronic Ion, Balmuş Nicolae
Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicare în Educaţie „ProIntelect”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Activitați valorificate în manualul digital de educație muzicala pentru clasa a II-a
Balmuş Nicolae1, Borş Alexandru2, Burlacu Natalia1, Chirilov Vasile1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea manualulului digital în cadrul disciplinei științe, clasele primare
Gînju Stela, Balmuş Nicolae
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

„Modelare matematică și simulare asistată de calculator a circuitelor electrice de curent continuu” – aplicație interdisciplinară pentru teoria grafurilor
Bostan Marina, Balmuş Nicolae
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amortizarea balansării navelor maritime
Andronic Ion1, Balmuş Nicolae2, Tincu Radu1
1 Centrul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicare în Educaţie „ProIntelect”,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(51-52) / 2015 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 August, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Prelucrarea datelor experimentale – problemă interdisciplinară de informatică pentru învăţământul preuniversitar şi universitar
Grosu Olga, Balmuş Nicolae, Balmuş Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Manualul şcolar, profesorul sau/şi calculatorul?
Andronic Ion1, Balmuş Nicolae2
1 Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(41-42) / 2013 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 6 March, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Câmpul magnetic al pământului
Balmuş Nicolae1, Malcoci Iulia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 2(2) / 2003 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14