IBN
Închide
Nistor-Lopatenco Livia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Updating the statistical register of housing in the Republic of Moldova using Open-Source GIS technologies
Spataru Mihail1 , Vlasenco Ana2 , Nistor-Lopatenco Livia2 , Grama Vasile2
1 National Bureau of Statistics (NBS),
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

SWOT principle in flood risk management
Grama Vasile1 , Avanzi Agostino2 , Nistor-Lopatenco Livia1
1 Technical University of Moldova,
2 BETA Studio srl
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of geographic information system for flood predictions
Tabacaru Alexandru1 , Nistor-Lopatenco Livia1 , Bejan Iurie2 , Pantaz Alexandru1
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Ensuring the maintenance of the automated informational system "State animal register" in the Republic of Moldova
Nistor-Lopatenco Livia , Mnogodetnai Angela , Pantaz Alexandru
Technical University of Moldova
E3S Web of Conferences
Vol.171. 2020. Lublin, Poland. DOI 10.1051/e3sconf/202017102005.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEB GIS solution for urban planning documentation workflow
Nistor-Lopatenco Livia , Iacovlev Andrei
Technical University of Moldova
E3S Web of Conferences
Vol.171. 2020. Lublin, Poland. DOI 10.1051/e3sconf/202017102005.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Utilizarea tehnologiilor geodezice la monitorizarea alunecărilor de teren
Toporeț Ana-Maria , Nistor-Lopatenco Livia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Drona – noua tehnologie în domeniul măsurătorilor geodezice
Galaju Nicolae , Trifan Adrian , Nistor-Lopatenco Livia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGNOS extension to eastern Europe. Trail flights in Republic of Moldova
Chiriac Vasile , Nistor-Lopatenco Livia
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GNSS and GIS applications in the educational system of the Technical University of Moldova
Nistor-Lopatenco Livia , Chiriac Vasile
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforma naţiunilor unite pentru informaţii bazate pe date spaţiale pentru managementul dezastrelor şi reacţie de urgenţă «UN-SPIDER»
Nistor-Lopatenco Livia1 , Badea Alexandru2 , Negula Iulia Dana23 , Moise Cristian2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Agenţia Spaţială Română (ROSA),
3 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Crearea bazelor de date geodezice pentru servicii MOLDPOS
Chiriac Valentina , Nistor-Lopatenco Livia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 3 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11