IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 2

Innovative managerial strategies – a surefire way to achieve competitiveness
Corbu Viorel1 , Suslenco Alina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii manageriale modern aplicate în contextul atingerii competitivității
Corbu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aportul managementului strategic în asigurarea performanței companiilor din sfera energetic
Corbu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori de succes în gestiunea operativă a companiilor din sfera energetică
Suslenco Alina1 , Corbu Viorel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi dimensiuni în gestionarea operativă a companiilor din sfera energetică pe calea atingerii competitivității
Suslenco Alina1 , Corbu Viorel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5