IBN
Închide
Brașoveanu (Climăuțan) Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 6

Content analysis of main carotenoids in mature fruits of tomatoes
Rudakova Angela1 , Mihnea Nadejda2 , Rudakov Serghei1 , Klimautsan Diana2
1 Moldova State University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea și selectarea liniilor de perspectivă pentru ameliorarea caracterelor de productivitate și calitate la tomate
Mihnea Nadejda1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala1 , Brașoveanu (Climăuțan) Diana1 , Rosca Cristian1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor F2 de tomate la temperaturi stresante
Mihnea Nadejda , Brașoveanu (Climăuțan) Diana , Rosca Cristian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea conținutului de licopen și β-caroten în fructele de tomate
Mihnea Nadejda1 , Rudacova Angela2 , Cherdivara Ala2 , Brașoveanu (Climăuțan) Diana1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменчивость, наследуемость и генетический прогресс признаков роста томата в раннем онтогенезе
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сортовые особенности ростовой реакции растений томата на повышенную температуру
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
Ediția 8. 2022. с. Крути, Чернігівська обл.. .
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Manifestarea caracterelor fructului și productivității la tomate
Mihnea Nadejda , Brașoveanu (Climăuțan) Diana , Chihai Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция сортов томата, несущих гены β (Carotene) и R (yellow flesh), на стрессовые температуры
Михня Надежда , Климэуцан Д. , Рошка К.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8