IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 3

Educația motivațională - determinant al managementului învățării
Budurin-Furculiţă Cristina , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța feedback-ului constructiv asupra procesului de evaluare a elevilor
Iovu-Carauș Marina , Budurin-Furculiţă Cristina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact on the economy of using of the electronic signature
Budurin-Furculiţă Cristina , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Analfabetismul financiar - mit sau realitate
Budurin-Furculiţă Cristina , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Angajarea comunității în sprijinul educației contabile de calitate prin implicarea elevilor în activități practice
Iovu-Carauș Marina , Boşcaneanu Nadejda
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele aspecte de contabilizare a activelor imobilizate în cadrul băncilor comerciale din R. Moldova
Boşcaneanu Nadejda , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Analiza indicatorilor de performanţă în scopul aprecierii poziţiei financiare în sistemul bancar din R. Moldova
Iovu-Carauș Marina , Boşcaneanu Nadejda
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 2 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Utilizarea eficientă a metodelor şi tehnicilor interactive de predare-învăţare în cadrul disciplinei „Contabilitatea financiara” în contextul noilor SNC
Boşcaneanu Nadejda , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-679-2..
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8