IBN
Închide
Ornoveţchii Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 2

Motivația pentru alegerea domeniului profesional
Ornoveţchii Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul motivelor și al procesului motivațional în alegerea domeniului profesional
Ornoveţchii Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Domeniul educațional prin prisma pluri, inter și transdisciplinarității
Ornoveţchii Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dinamizarea procesului de predare-învăţare: formarea personalizată
Arşer Ana , Ornoveţchii Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4