IBN
Închide
Moldovan Artiom
Cuvinte-cheie (48): PLC (2), Biogas (2), SCADA (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3

2022 - 2

Algoritmi pentru controlul și reglarea automată a sistemelor electromecanice distribuite programabile pentru stațiile de tratare a apelor uzate
Moldovan Artiom12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Școala Doctorală a Universității Tehnice a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and implementation of biogas production in wastewater treatment plant
Moldovan Artiom
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

A Hybrid Charging System Design for Electric Vehicles with Autonomous Power Source
Nuca Ilie1 , Cazac Vadim1 , Burduniuc Marcel1 , Moldovan Artiom1 , Niţucă Costică2 , Chiriac Gabriel2 , Gabor Georgel2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anaerobic - Aerobic WWTP for a non-alcoholic liquid products factory
Moldovan Artiom1 , Nuca Ilie1 , Milici Dan-Laurenţiu2
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sistemului de control pentru sistemul de tracțiune cu motor asincron hexafazat
Moldovan Artiom
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Automation of Wastewater Treatment Plant
Moldovan Artiom , Nuca Ilie
Technical University of Moldova
2019 International Conference on Electromechanical and Energy Systems SIELMEN 2019
2019. New Jersey, SUA. ISBN 978-172814011-7.
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6