IBN
Închide
Dicusar Galina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 1

High-speed anodic dissolution of chromium-nickel steel in a nitrate solution with thermokinetic instability of the oxide film
Likrizon E.1 , Dikusar Galina1 , Silkin Serghei2 , Dikusar Aleksandr 13
1 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
2 Kostroma State University,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya
Nr. 8(65) / 2022 / ISSN 0579-2991
Disponibil online 7 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

High-Rate Pulsed Galvanostatic Anodic Dissolution of Chromium−Nickel Steels in Electrolytes for Electrochemical Machining: The Role of Surface Temperature
Dikusar Aleksandr 1 , Likrizon E.2 , Dikusar Galina23
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Technical University of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Высокоскоростное импульсно-гальваностатическое анодное растворение хромоникелевых сталей в электролитах для их электрохимической размерной обработки. Роль поверхностной температуры
Дикусар Александр12 , Ликризон Е.2 , Дикусар Галина3
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
3 Технический Университет Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 6(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Contribution of eastern european countries to the world information process in the field of food science
Dikusar Galina , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of the production of apricot kernels as a secondary raw material for the food industry
Boeştean Olga , Covaliov (Boaghi) Eugenia , Dikusar Galina , Netreba Natalia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional and biological potential in modern use of goji fruits
Dikusar Galina1 , Dodon Adelina2 , Bolohan Livia1
1 Technical University of Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of scientific research in the area of food science in Eastern Europe
Dikusar Galina , Netreba Natalia , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte în studiul indicilor de calitate a fructelor goji
Bolohan Livia1 , Tabăra (Gorceag) Maria2 , Dodon Adelina1 , Dicusar Galina1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Goji berries general characteristics
Dodon Adelina , Dikusar Galina , Bolohan Livia
Technical University of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(11) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 26 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Microwave drying of soriz group under oscillatory regime
Lupaşco Andrei , Dikusar Galina , Dodon Adelina , Gatman Olesea
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of extraction process of biological active substances from pre–treated grape seeds in pulsed electric field
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Andrei1 , Deseatnicova Olga1 , Dikusar Galina1 , Cherecheş Tudor2
1 Technical University of Moldova,
2 UPS PILOT ARM LTD
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Fruits of Aronia Melanocarpa (michx.) Elliot as object of drying
Ghendov-Moşanu Aliona , Boeştean Olga , Dikusar Galina , Ţărnă Ruslan
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 28 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Импульсно-микроволновая комбинированная сушка винограда бессемянных сортов
Лупашко Андрей , Нетреба Наталия , Дикусар Галина
Технический Университет Молдовы
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Modelulul matematic al procesului de uscare combinat a fructelor de vişine cu utilizarea microundelor in regim de oscilaţie
Lupaşco Andrei , Dicusar Galina , Ghendov-Moşanu Aliona , Boiştean Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интенсификация процесса сушки ядер абрикос с использованием ТВЧ
Лупашко Андрей , Дикусар Галина , Boiştean Olga , Гендов-Мошану Алена
Технический Университет Молдовы
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 12 December, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Kinetics of Drying Kernels of Apricot Stones Using a High-Frequency Current
Lupaşco Andrei , Dikusar Galina , Lupu Olga
Technical University of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 2(43) / 2007 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termodinamica şi cinetica uscării sorizului cu aplicarea microundelor
Lupaşco Andrei , Dicusar Galina , Dodon Adelina , Deliu Angela , Terzi Ilie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кинетика сушки ядер абрикос с использованием ТВЧ
Лупашко Андрей , Дикусар Галина , Лупу О.
Технический Университет Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 2(43) / 2007 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 10 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Modelarea procesului de uscare a caiselor
Lupu Olga , Lupaşco Andrei , Dicusar Galina , Terzi Ilie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Bлияние вариации частоты высокочастотного поля на электрофизические параметры абрикосов
Lupaşcu Andrei , Дикусар Галина , Тарлев Василе , Лупу О.
Технический Университет Молдовы
Intellectus
Nr. 3 / 2005 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21