IBN
Închide
Dîntu Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Driver or autopilot – who is the future
Plămădeală Vasile , Dîntu Sergiu , Plămădeală Vasile
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of spatial modeling to teach engineering graphics
Dîntu Sergiu , Shuletea Angela , Botez Alexei , Jandîc Tudor
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea QR-codurilor în materialele didactice ale cursului «grafica inginerească»
Dîntu Sergiu , Botez Alexei , Şuletea Angela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

On-line Evaluation in Graphic Engineering Disciplines
Dîntu Sergiu , Shuletea Angela
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The investigation of the temperature field in the thickness of the base food industry materials sprayed in a plasma jet
Galușca Eduard , Ivanov Leonid , Dîntu Sergiu , Ţărnă Ruslan , Chiviriga Irina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 3 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Three-dimensional models' usage in courses placed on moodle platform
Shuletea Angela , Dîntu Sergiu , Vîrlan Petru
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 20 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea modelelor tridimensionale in cursurile plasate pe platforma Moodle
Şuletea Angela , Dîntu Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Formarea straturilor rezistente la uzură și coroziune prin pulverizare in jet de plasma
Galușca Eduard , Dîntu Sergiu , Majeru Veaceslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile fizico-tehnologice ale pulberilor destinate pentruformarea straturilor tribotehnice
Galușca Eduard , Dîntu Sergiu , Majeru Veaceslav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing the corrosion resistance of the surfaces formed by spraying the jet of plasma
Galușca Eduard , Dîntu Sergiu , Ţărnă Ruslan , Majeru Veaceslav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The determination of the melting time of the particle by spraying in the plasma jet
Dîntu Sergiu , Ivanov Leonid , Galușca Eduard
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Instrumente de elearning utilizate la predarea disciplinei Grafică Inginerească
Şuletea Angela , Dîntu Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Utilisation of powders for formation of increased resistance surface in friction couplings
Galușca Eduard , Chiviriga Irina , Dîntu Sergiu , Majeru Veaceslav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Cercetări privind pierderile energetice în lagărele axiale ale pompelor submersibile
Dîntu Sergiu , Manoli Ilie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 8 October, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14