IBN
Închide
Avram Ion
Cuvinte-cheie (129): SFN (6), DVB-T2 (6), T2 Gateway (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2023 - 2

Active Filter on RC element with Distributed Parameters Sensitivity Analyze
Avram Ion
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 31 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Active Filter on RC element with Distributed Parameters Sensitivity Analyze
Avram Ion
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC ECCO 2022
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-897-9 (PDF).
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Research Opportunity To Estimate The Energy Gain Of The Received Signal Of The Cluster DVB-T2 SFN SISO
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Parameters estimation of received signal in single-frequency network DVB-T2
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Estimation of parameters of a received signal in a single-frecquency network DVB-T2
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Comparative evaluation of received signal parameters in SFN DVB-T2 service area
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications SYNCHROINFO 2018
2018. New Jersey, SUA. ISBN 978-153866474-2.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea valorilor prognozate al intensității cîmpului în zona de acoperire cu semnal DVB-T2
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laborator de televiziune digitală la UTM
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie1 , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiou de televiziune digital
Beleniuc Cristina , Ursachi Andrian , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка качественных показателей принятого DVB-T2 сигнала в SFN cети
Якоб Михаил1 , Дemчук Юрий1 , Аврам Ион2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Технический Университет Молдовы
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Analiza comparativă a GPS și GLONASS
Hâncu Mihaela , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile proiectarii reţelei de televiziune digitala terestra DVBT-2 in Republica Moldova
Beleniuc Cristina , Ursachi Tatiana , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selectarea modelului de calcul si proiectarea reţelei DVBT-2 in Republica Moldova
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie1 , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-1160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea Republicii Moldova la televiziunea digitală terestră – un imperativ al timpului
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie1 , Beleniuc Cristina2 , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 29 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Stabilitatea circuitelor selective pe baza convertoarelor de impedanță
Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Calcularea impedanţei de intrare a circuitelor electronice
Fală Nadejda , Izbaş Irina , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculul caracteristicilor circuitelor electronice în domeniul frecvenţă
Negru Tamara , Ursachi Parascovia , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculul sensibilităţii caracteristicilor circuitelor electronice
Nacul Irina , Nica Daniela , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre posibilitatea creşterii razei de acţiune a sistemelor RFID
Levinte Ina , Rusu Ludmila , Cristea Tudor , Osoianu Dumitru , Bodrug Alina , Bulat Adrian , Postolachi Ana , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de proiectare a RIC de comunicații mobile pentru regiunea de nord a Republicii Moldova
Cebanu Doina , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile proiectării sistemului RFID cu parametri performanţi
Osoianu Dumitru , Postolachi Ana , Bodrug Alina , Levinte Ina , Rusu Ludmila , Cristea Tudor , Bulat Adrian , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul NFC-near field communication
Martin Ilie , Cebotari Maxim , Avram Ion
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii
Guţu Irina , Creţu Sergiu , Avram Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dependence of electromagnetic absorption on geometrical parameters of microwires
Balanici Mihai1 , Avram Ion1 , Dimitrachi Sergiu1 , Colpacovici Iulian2
1 Technical University of Moldova,
2 Research Institute “ELIRI”
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2008 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 11 December, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26