IBN
Închide
Drăniceru Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Garanții juridice privind exercitarea atribuțiilor de serviciu de către magistrați: abordare comparativă
Cuşnir Valerii , Drăniceru Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 25 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

A comparative analysis of “mens rea” of the assault on civil servants
Drăniceru Mihai12
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile și amenințările de ordin externt în adresa securității Republicii Moldova
Drăniceru Mihai , Badareu Mihaela
State University of Physical Education and Sport
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Funcția publică și fenomenul ultrajului prin prisma respectării drepturilor omului
Drăniceru Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Infracțiunea de ultraj – analiză comparativă a reglementărilor penale
Drăniceru Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Autoritatea publică – obiect al protecţiei juridicopenale în cazul infracţiunii prevăzute la art.349 Cod penal al Republicii Moldova
Drăniceru Mihai
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Calificarea juridică a acţiunilor huliganice
Drăniceru Mihai
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 10(2) / 2012 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7